Over Ons

"Muziek raakt en verbindt. 

Dat is waar het om gaat.

Carla, Paul en Belinda
La Familia - Ambassadeurs Stichting Wij Voor Jou

Stichting Wij Voor Jou werd in maart 2017 opgericht door zangeres/songwriter Carla van der Veldt en wijlen de heer Jan Lankreijer. Geraakt door de kracht en het helende effect van muziek op in het bijzonder vereenzaamde en dementerende ouderen en mensen met een verstandelijke beperking, besloten zij een stichting in het leven te roepen die hoogwaardige muzikale projecten mogelijk maakt voor deze doelgroepen.

 

De stichting heeft als doel:

a. Culturele pro-life projecten te realiseren en te faciliteren,  zijnde culturele sociaal-maatschappelijke projecten en duurzame initiatieven die een wezenlijke bijdrage leven aan het geluk en welzijn van mens, dier en planeet; 

b. voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- het aangaan van relevante samenwerkingsverbanden

- het zoeken naar fondsen en het beheren van deze fondsen

- het werven van subsidies en sponsoren

- het zoeken en uitvoeren van projecten die aan bovenstaande doelen kunnen meehelpen

- het zoeken, contacten leggen en meewerken met organisaties die kunnen bijdragen tot bovenstaande doelen

 

Carla: “Vanaf het begin van mijn carrière als zangeres heb ik het fantastisch gevonden om met name voor deze doelgroep op te treden. Je ziet de mensen letterlijk opleven. Muziek brengt herinneringen los, geeft vreugde, brengt mensen tot leven die tot dan toe in zichzelf gekeerd waren, het verenigt, helpt om emoties te ontladen en te verwerken. Zulk enorm dankbaar werk!”

 

In 2016 werd Carla samen met man en dochter in de gelegenheid gesteld om naast hun andere werkzaamheden als artiesten, maar liefst 200 zorgcentra te verblijden met een concert in de sfeer van Andre Rieu. Het was een doorslaggevend succes voor alle partijen. Voormalig FNV voorzitter en oud-wethouder van Almere Jan Lankreijer zag ook wat dit met de mensen deed en riep destijds enthousiast: “Hier moet toch iedereen van kunnen genieten. Ik ga een stichting oprichten om dit blijvend mogelijk te maken. Jullie raken mensen diep in hart en ziel!”

 

De stichting was bijna een feit, toen Jan helaas onverwacht kwam te overlijden.

Carla pakte de bal op en de Stichting zag in maart 2017 het daglicht. De bestuurlijke functies werden ras ingevuld, vrijwilligers meldden zich aan, La Familia gaf als ambassadeurs voltallige, onvoorwaardelijke medewerking en het comité van aanbeveling was ook snel rond. Dit niet in de laatste plaats dankzij de goodwill die La Familia in de loop der jaren in alle gelederen van de muziekindustrie en de top van het bedrijfsleven had opgebouwd.

 

Sinds die tijd werden per seizoen gemiddeld 150 voorstellingen voor ouderen gerealiseerd. Voor het muziektheater project "The Power of Down" werd een cd-album geproduceerd met 18 liedjes. In 2022 heeft de Stichting hiermee de nodige mensen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking kunnen inspireren.

De stichting geniet de Culturele ANBI-status.

Download hier ons beleidsplan.

Download hier onze jaarrekening 2021.

Ons bestuur

Ton van der Voort

Voorzitter

Rik Sinkeldam

Penningmeester

Lydie Krom

Secretaris