Donaties

Fondsen, bedrijven, particulieren en organisaties die een van onze projecten mede willen ondersteunen zijn hiertoe van harte welkom. U kunt uw bijdrage kenbaar maken via ons contactformulier.

Stichting Wij Voor Jou geniet de Culturele ANBI-status, waardoor particulieren in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift mogen aftrekken en bedrijven zelfs 1,50 keer.

Voor directe donaties: NL30RABO 0340 6804 90 onder vermelding van het project dat u graag wil ondersteunen.